Liên kết phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân

Liên kết với Hợp tác xã, doanh nghiệp trong sản xuất, bao tiêu sản phẩm dưa chuột đang là hướng đi hiệu quả được nhiều địa phương trên địa bàn huyện Yên Sơn thực hiện. Từ đó đem lại nguồn thu nhập ổn định cho bà con.

Sau 3 vụ trồng dưa chuột liên kết sản xuất với Hợp tác xã chăn nuôi và sản xuất giống gia cầm Minh Tâm, huyện Sơn Dương đã đem lại hiệu quả kinh tế rõ rệt cho gia đình bà Vũ Thị Thanh, thôn Trung Thành, xã Phú Thịnh. Bà Thanh chia sẻ, gia đình bà trồng trên 3 sào dưa chuột, trung bình mỗi sào cũng cho thu hơn 10 triệu đồng. Liên kết với hợp tác xã, bà được cung cấp nguồn giống, phân bón, đơn vị thường xuyên cử cán bộ đến thăm đồng, kiểm tra và hướng dẫn bà cách chăm sóc, chữa bệnh cho cây trồng.

Bà Vũ Thị Thanh, thôn Trung Thành, xã Phú Thịnh chăm sóc dưa chuột

Hiện nay, trên địa bàn huyện Yên Sơn, việc liên kết trồng dưa chuột với Hợp tác xã chăn nuôi và sản xuất giống gia cầm Minh Tâm, huyện Sơn Dương được thực hiện tại 7 xã, với 55 ha. Ông Trần Văn Phúc, Giám đốc Hợp tác xã cho biết, HTX đang liên kết với HTX Dịch vụ nông nghiệp kinh doanh hàng nông sản An Hòa, huyện Tam Dương (Vĩnh Phúc), sản xuất trồng cây dưa chuột trên đia bàn huyện Yên Sơn. Trước khi vào trồng thì HTX ký hợp đồng với bà con, sau đó thì cung cấp giống, thuốc bảo vệ thực vật và phân bón, kỹ thuật cho bà con. Đơn vị cũng yêu cầu bà con phải tập trung sản xuất theo hướng an toàn thực phẩm, đúng hướng dẫn, quy trình để phù hợp với nhu cầu thị trường và yêu cầu của doanh nghiệp liên kết thu mua. Sau khi sản phẩm làm ra thì HTX sẽ bao tiêu 100%. Đối với cây dưa chuột này so với cây lúa cây ngô thì hiệu quả kinh tế gấp 3-5 lần.

Mô hình liên kết trồng dưa chuột trên địa bàn huyện Yên Sơn đang phát huy hiệu quả tích cực, giúp địa phương từng bước chuyển đổi cơ cấu cây trồng trong sản xuất nông nghiệp hàng hóa, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế, tăng thu nhập cho người dân./.

Theo yenson.tuyenquang.gov.vn

Tin cùng chuyên mục